Strefa Bydło

Użytkowość rozrodcza krów - problematyka vs. profilaktyka

Alicja Mizera, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Wyniki szeroko prowadzonych badań wskazują na związek pogarszającej się płodności z wysoką wydajnością mleczną krów, a brakowanie z powodu jałowości i zaburzeń w czynnościach układu rozrodczego staje się główną przyczyną usuwania krów ze stada. W Polsce brakowanie krów spowodowane problemami z rozrodem sięga ponad 30%.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy