Korekcja racic i ich prawidłowa pielęgnacja

Robert Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
Urszula Kołosowska, Zakład Doświadczalny Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Oddział w Poznaniu


Dobrostan zwierząt to pojęcie powszechnie używane w chowie zwierząt, lecz zapewnienie i utrzymanie go na odpowiednim poziomie to zadanie wymagające wiele wysiłku, zaangażowania i wiedzy o zwierzętach. Dbanie o kondycję zwierząt jest wręcz konieczne. W poniższym artykule zaprezentowano zagadnienie związane z odpowiednią pielęgnacją racic u bydła mlecznego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.