Składniki lipidowe wołowiny w zależności od żywienia i rasy bydła

Krzysztof Bilik, Barbara Niwińska, IZ PIB


Obecnie żywność przestaje być postrzegana wyłącznie jako źródło składników odżywczych służących pokryciu potrzeb organizmu człowieka. Główne zainteresowanie budzi natomiast możliwość oddziaływania poprzez żywność na stan jego zdrowia. Uwarunkowania te spowodowały wzrost zainteresowania konsumentów prozdrowotnymi właściwościami spożywanych pokarmów, zachęcając jednocześnie środowiska naukowe do szczegółowych badań nad aspektami zdrowotnymi różnego rodzaju tłuszczów zawartych w produktach zwierzęcych oraz możliwościami modyfikowania ich składu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.