Perspektywy rozwoju chowu bydła mięsnego w południowo-wschodniej Polsce - cz. I

dr Jerzy Żółkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Na terenach województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego wiodącym kierunkiem w produkcji zwierzęcej powinien być chów bydła opasowego, w tym szczególnie mieszańców z rasami mięsnymi oraz ras mięsnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.