Hodowca Bydła 2/2018

HB 2.2018 okl

W numerze:

 1. Renowacja podstawowym ogniewem racjonalnej gospodarki na trwałych użytkach zielonych Kaziemierz Grabowski
 2. Trwałe użytki zielone wykorzystanie i melioracja Jerzy Barszczewski
 3. Zawartość mykotoksyn w kukurydzy zebranej w Polsce w 2017 r. Radka Borutova
 4. Cykle produkcji i reprodukcji u krów wysokowydajnych Oliwia Duszyńska-Stolarska
 5. Zdrowotna prewencja gruczołu mlekowego - praktyczne działania Kamil Siatka
 6. O początkach chowu bydła w Polsce Henryk Pawlak
 7. Mleko ekologiczne i możliwości jego zbytu Katarzyna Sobocińska
 8. Prasa i prasoowijarka do bel okrągłych GÖWEIL - G1F125 i G5040 Kombi
 9. Polskie mleko i produkty mleczarskie za granicą Anna Wilkanowska
 10. "Współczesny rozród zwierząt gospodarskich" czyli relacja ze styczniowej konferencji Alicja Mizera
 11. Perspektywy rozwoju chowu bydła mięsnego w południowo-wschodniej Polsce - cz. II Jerzy Żółkowski
 12. Produkcja mieszańców towarowych Janina Pogorzelska, Jan Miciński

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ