Trwałe użytki zielone wykorzystanie i melioracja

Jerzy Barszczewski; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty


Trwałe użytki zielone w zdecydowanej większości położone są przy sieci hydrograficznej a ich cechą charakterystyczną jest duże zróżnicowanie siedliskowe wynikające z uwilgotnienia i różnorodności gleb, ok. 90% TUZ znajduje się w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych a tylko 10% na terenach górzystych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.