Zawartość mykotoksyn w kukurydzy zebranej w Polsce w 2017 r.

Radka Borutova


Mykotoksyny są wtórnymi produktami przemiany materii grzybów pleśniowych. Mają niekorzystny wpływ na człowieka, zwierzęta i rośliny uprawne, powodując choroby i straty gospodarcze. Skażenie żywności i paszy mykotoksynami stanowi istotny problem na całym świecie. Do mykotoksyn o największym znaczeniu agro-ekonomicznym zalicza się: aflatoksyny, ochratoksyny, trichoteceny, zearalenon, tremorgeny i alkaloidy sporyszu. Niektóre pleśnie wytwarzają więcej niż jedną mykotoksynę, a niektóre mykotoksyny są produkowane przez kilka gatunków grzybów pleśniowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.