Cykle produkcji i reprodukcji u krów wysokowydajnych

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


W nowoczesnym chowie bydła podstawową jednostką jest grupa technologiczna, której najważniejszym kryterium podziału jest stadium cyklu reprodukcyjnego oraz osiągana wydajność mleczna. Poszczególne grupy technologiczne wymagają odpowiednio dostosowanej pielęgnacji oraz obsługi. Liczebność grup jest uzależniona od intensywności cyklu reprodukcyjnego. Wyodrębnione cykle reprodukcyjne również należy podzielić na odpowiednie okresy. Natomiast okresy produkcji trwają od porodu przez strefę produkcji, aż do momentu zasuszenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.