O początkach chowu bydła w Polsce

Henryk Pawlak; Poznań


W bardzo zagmatwanym i scholastycznymi wyobrażeniami przesiąkniętym średniowieczu nie umiano sobie poradzić z zagadnieniem dotyczącym pochodzenia bydła. Przeważały różne dogmatyczne teorie, które później potwierdził nawet Karol Linneusz*, hołdujący także teorii o niezmienności gatunków, bowiem umieścił obok gatunków dzikich także zwierzęta domowe, o czym napisał i nazwał je, zgodnie z swoim binominalnym nazewnictwem, opublikowanym w dziele pt. „Systema Naturae”. Na przykład, obok tura (Bos urus) znalazło się także bydło domowe (Bos taurus) i tym samym zaprzeczył pochodzeniu zwierząt domowych od dzikich protoplastów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.