Polskie mleko i produkty mleczarskie za granicą

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


Mleko to bez wątpienia podstawowy produkt żywnościowy w diecie ludzi. Jest istotnym artykułem handlowym. Dla rolników zajmujących się hodowlą bydła mlecznego mleko stanowi stałe źródło dochodu. Produkcja mleka oraz jego przetwórstwo jest strategicznym działem produkcji rolniczej. Jednym z największych producentów mleka w Unii Europejskiej jest Polska. Co więcej, mleczarstwo jest jednym z podstawowych sektorów polskiego rolnictwa.

Zaloguj się, aby zobaczyć.