"Współczesny rozród zwierząt gospodarskich" czyli relacja ze styczniowej konferencji

Alicja Mizera; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


26 stycznia bieżącego roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesny rozród zwierząt gospodarskich”. Organizatorem wydarzenia był Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Instytut Hodowli Zwierząt wraz z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.