Produkcja mieszańców towarowych

Janina Pogorzelska, Jan Miciński; Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Krzyżowanie towarowe polega na kojarzeniu części pogłowia krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych w celu uzyskania pierwszego pokolenia mieszańców z przeznaczeniem do opasu a nie na reprodukcję. Celem tego jest uzyskanie mieszańców, u których dzięki efektowi heterozji, poprawie ulegają cechy użytkowe: przyrosty dobowe, wydajność rzeźna, jakość tuszy, żywotność, zdrowotność.

Zaloguj się, aby zobaczyć.