Zmienne użytkowanie łąk i pastwisk

Kazimierz Grabowski; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieW gospodarowaniu łąkowo-pastwiskowym niezmiernie ważną rolę odgrywa sposób użytkowania. Wzrost i rozwój roślin w runi łąkowo-pastwiskowej zależy od szeregu czynników m.in. stosunków wodnych, rodzaju i zasobności gleby, składu gatunkowego runi, sposobu i częstości użytkowania oraz przebiegu warunków pogodowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.