Sezonowe zmiany składu chemicznego runi łąkowej

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła
Adam Radkowski; Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


W skład zbiorowisk łąkowych wchodzą bardzo różnorodne gatunki roślin, różniące się między sobą długością życia, przebiegiem cyklu rozwojowego, długością i czasem kwitnięcia oraz szybkością odrastania. W szacie roślinnej trwałych użytków zielonych można doliczyć się około 400 gatunków roślin: traw, bobowatych, dwuliściennych i innych (turzyce – Carex, sity – Juncus). Ponadto 80% gatunków występujących na trwałych użytkach zielonych posiada właściwości lecznicze, które pobudzają u zwierząt fizjologiczne procesy przemiany materii, dostarczają makro i mikroelementów oraz witamin.

Zaloguj się, aby zobaczyć.