Monitorowanie zdrowotności cieląt

Maciej Adamski, Marta Kaliciak


Utrzymanie prawidłowego statusu zdrowotnego cieląt jest tematem nadal aktualnym. Cielęta stanowią grupę produkcyjną obarczoną wysokim ryzykiem zachorowań oraz śmiertelności. Z uwagi na dynamikę rozwoju chorób w przypadku młodych zwierząt istotna jest profilaktyka oraz regularne monitorowanie ich zdrowotności. Stały nadzór pozwala na wczesne wykrycie problemu i interwencję, zwiększając tym samym szansę na wyzdrowienie oraz przeżycie zwierząt. Efektywność odchowu cieląt w znacznej mierze zależy od kontrolowania zdrowotności cieląt oraz wczesnej reakcji na niepokojące sygnały.

Zaloguj się, aby zobaczyć.