Selekcja genowa buhajów i jej wpływ na produkcję mleka

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu


Dotychczasowa metoda genetycznego doskonalenia zwierząt gospodarskich w oparciu o rodowody i ocenę wydajności zwierząt, stosowana powszechnie w drugiej połowie XX wieku była bardzo owocnym narzędziem, zwłaszcza w przypadku bydła mlecznego. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jednym z głównych narzędzi wykorzystywanym do doskonalenia pogłowia krów jest sztuczna inseminacja, w której wykorzystuje się nasienie najlepszych na świecie, elitarnych rozpłodników. Niemniej jednak wyżej wspomniana metoda miała pewne ograniczenia, były to w głównej mierze czasochłonność oraz wysokie koszty związane z testowaniem buhajów, czyli oceną na podstawie porównania ich córek. Taylor i wsp. (2016) podają, że koszt oceny jednego buhaja sięgał w USA około 500 tysięcy dolarów. Koszty te są tak duże, gdyż metoda ta wymaga zgromadzenia dużej liczby obserwacji niezbędnych do obliczenia wartości hodowlanej z odpowiednio wysokim prawdopodobieństwem.

Zaloguj się, aby zobaczyć.