Sposoby minimalizacji stresu cieplnego

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Specjaliści zajmujący się zagadnieniem stresu cieplnego u bydła przyjmują granice komfortu termicznego dla tych zwierząt w przedziale między minus 10°C a plus 25°C. Organizm krowy przebywającej w tym przedziale temperatur charakteryzuje się minimalnym wysiłkiem w utrzymaniu stałej ciepłoty ciała, co jest związane z oddawaniem ciepła na najniższym poziomie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.