Tradycyjne lizawki i inne formy zaopatrzenia bydła w składniki mineralne

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Optymalne żywienie zwierząt gospodarskich jest istotnym elementem prowadzonej hodowli. Ponadto ciągła dynamika w zakresie rozwoju chowu oraz hodowli zwierząt gospodarskich wymaga od producentów bezustannego dokształcania się w kwestii skarmiania oraz dobierania dawek paszowych. Kilka faktów jest jednak najważniejszych, bezspornych, i przez to koniecznych do zapamiętania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.