Rzadkie przyczyny mastitis

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt


Światowa populacja bydła liczy ponad 1,2 mld sztuk, z czego ponad 225 milionów stanowi bydło mleczne. Choć od lat poczyniono wiele starań w kierunku ograniczenia występowania mastitis każdego roku z powodu stanu zapalanego gruczołu mlekowego cierpi 30-40% krów mlecznych. Schorzenie to nadal stanowi jedną z najważniejszych przyczyn strat ekonomicznych w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka, które według szacunków amerykańskich wynoszą 200 USD na krowę rocznie, z kolei badacze brytyjscy informują o stratach wynoszących 175 funtów szterlingów, czyli 277 euro rocznie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.