Dobrze ogrodzone pastwisko

Michał Boćkowski

Na dobrostan krów mlecznych bardzo duży wpływ mają przede wszystkim warunki utrzymania oraz prawidłowe żywienie a zwłaszcza warunki oraz jakość pobierania paszy. Krowy mogą być żywione w systemie pastwiskowym oraz w alkierzowym. Jednak jeżeli istnieje tylko taka możliwość to należy stwarzać zwierzętom warunki do żywienia pastwiskowego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.