Postęp w diagnostyce i profilaktyce ketozy u bydła

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Ketoza należy do chorób metabolicznych dotykających głównie wysokowydajne krowy w okresie wczesnej laktacji. Wśród niekorzystnych skutków wystąpienia ketozy u krów można wymienić: spadek produkcji mleka, zaburzenia płodności lub immunosupresję. Ketoza może występować w postaci pierwotnej lub wtórnej, towarzysząc innym chorobom okresu wczesnej laktacji. W tym okresie laktacji choroba może dotykać nawet 30% stada. Dlatego ketoza stanowi poważny problem związany z ograniczeniem produkcji mleka.

Zaloguj się, aby zobaczyć.