Wapnowanie użytków zielonych

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła w Balicach
Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 

Kwasowość gleby jest jedną z najważniejszych właściwości gleby, decydującą o przebiegu wielu procesów oraz wpływającą na przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny. Ponad 90% gleb w Polsce wytworzonych jest na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. Z tych kwaśnych skał osadowych następuje intensywne wymywanie wapnia, magnezu oraz innych kationów zasadowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.