Wpływ stresu cieplnego na produkcyjność i zdrowotność krów

Maciej Adamski; UP Wrocław

 

 

Stres cieplny (SC) stał się jednym z ważnych problemów w użytkowaniu krów, z którym zmierzają się producenci mleka nie tylko w naszym kraju. Tendencja tworzenia stad produkcyjnych ze znaczną liczbą krów intensywnie użytkowanych sprzyja zwielokrotnieniu negatywnego oddziaływania SC. W cyklu produkcyjnym około 10% zmienności przypisuje się działaniu rasy bydła mlecznego i regionu świata. Rasy mięsne są mniej wrażliwe na duże rozpiętości temperatur panujące w różnych porach roku. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.