Jak wybrać dobre źródło mikroelementów dla Twojego stada?

Renata Olejniczak, dr Beata Skiba; Trouw Nutrition Polska

 

 

Mikroflora żwacza jest integralną częścią procesów trawiennych włókna pasz objętościowych. Zapewniają one zaopatrzenie zwierzęcia w lotne kwasy tłuszczowe, białko bakteryjne itp., jako niezbędne składniki pokarmowe dla zapewnienia dobrej produkcyjności i zdrowotności krów. Równie niezbędne w żywieniu bydła jest odpowiednie do potrzeb zaopatrzenie ich w mikroelementy. Dlaczego? Ponieważ nie mamy gwarancji, że pasza objętościowa wnosi poziomy wymagane przez zwierzę na różnych etapach produkcji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.