Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2018

Embriotransfer nie taki diabeł straszny

Alicja Mizera; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 

Wprowadzenie technologii zarodkowych rozpoczęło się kilka dziesięcioleci temu, wraz z opracowaniem protokołów do superowulacji i transferu zarodków (ET), które rozpoczęły się pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku. Technologie reprodukcyjne, w tym superowulacja, zapłodnienie in vitro (IVF) i ET, pozwalają osiągnąć wyższe wskaźniki poprawy genetycznej. Badania przeprowadzone w latach 80 i 90 ubiegłego wieku wykazały, że technologie reprodukcyjne mogą zwiększyć przyrost genetyczny o 10-20% w porównaniu z tradycyjnymi programami hodowlanymi. W ciągu ostatnich 40 lat nastąpiła poprawa protokołów synchronicznych i hormonalnych dla superstymulacji jajników i synchronizacji cyklu rujowego i owulacji, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty wykorzystania ET w stadach. W ciągu ostatnich 15 lat transfer zarodków, wyprodukowanych in vitro zwiększył się o ponad 300%

Wapnowanie użytków zielonych

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła w Balicach
Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 

Kwasowość gleby jest jedną z najważniejszych właściwości gleby, decydującą o przebiegu wielu procesów oraz wpływającą na przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny. Ponad 90% gleb w Polsce wytworzonych jest na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. Z tych kwaśnych skał osadowych następuje intensywne wymywanie wapnia, magnezu oraz innych kationów zasadowych.

Postęp w diagnostyce i profilaktyce ketozy u bydła

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Ketoza należy do chorób metabolicznych dotykających głównie wysokowydajne krowy w okresie wczesnej laktacji. Wśród niekorzystnych skutków wystąpienia ketozy u krów można wymienić: spadek produkcji mleka, zaburzenia płodności lub immunosupresję. Ketoza może występować w postaci pierwotnej lub wtórnej, towarzysząc innym chorobom okresu wczesnej laktacji. W tym okresie laktacji choroba może dotykać nawet 30% stada. Dlatego ketoza stanowi poważny problem związany z ograniczeniem produkcji mleka.

TMR zgodny z potrzebami pokarmowymi krów

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

 

Najbardziej popularnym obecnie systemem żywienia bydła w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka jest żywienie alkierzowe krów w technologii TMR (Total Mixed Ration), czyli stosowania zmiksowanych materiałów paszowych w postaci dawek pełnoporcjowych (kompletnych). Żywienie krów w technologii TMR wprowadzono w dużych stadach bydła mlecznego Ameryki Północnej oraz Izraelu. Z powodzeniem zostało ono rozpowszechnione w krajach europejskich, w tym także w Polsce. TMR stanowi mieszaninę (miks) ściśle określonych ilości pasz objętościowych, treściwych i dodatków paszowych, odznaczający się wymaganą koncentracją składników pokarmowych oraz strukturą fizyczną. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.