Żywienie intensywnie odchowywanych jałówek ras mlecznych

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB, Kraków-Balice

 

 

Racjonalny wychów jałówek powinien umożliwić pozyskanie zdrowych, prawidłowo rozwiniętych i przygotowanych do użytkowania mlecznego zwierząt. Popełnionych błędów w odchowie jałówek w późniejszym okresie użytkowania nie można naprawić. Intensywny wychów jałówek powinien sprzyjać ujawnieniu potencjału genetycznego zwierząt w produkcji mleka z równoczesnym ograniczeniem kosztów.Jednym ze sposobów obniżenia kosztów wychowu jałówek ras mlecznych jest wczesne krycie (inseminacja) i przez to skrócenie okresu ich wychowu do pierwszego wycielenia. Wymaga to jednak zapewnienia w okresie wzrostu jałówek takiego poziomu żywienia, który umożliwia osiągnięcie optymalnego dla danej rasy tempa wzrostu i wymaganej masy ciała oraz kondycji zwierząt. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.