Określić cel hodowlany dla własnego stada

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

 

 

Hodowla to skomplikowany, długotrwały proces składający się z etapów takich jak określenie kierunku prowadzonej pracy, selekcji odpowiadających tym kierunkom zwierząt oraz ich kojarzeniu. To właśnie pierwszy z wymienionych elementów decyduje o tym jakie zwierzęta będą wykorzystywane w procesie hodowli i jakie zwierzęta finalnie otrzymamy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.