Zimny odchów cieląt

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

 

Kwestia odchowu zdrowych oraz prawidłowo rozwiniętych cieląt jest podstawą hodowli i użytkowania bydła mlecznego i mięsnego. Odchów wywiera największy wpływ na tempo wzrostu oraz zdrowotność zwierząt. Dzieje się tak ponieważ w początkowym okresie życia cielęcia ma miejsce zintensyfikowany rozwój wszystkich układów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizmu. To właśnie wtedy kształtuje się odporność, która decydować będzie o reakcji na warunki środowiskowe – takie jak mróz, czy organizmy chorobotwórcze, z którymi zwierzęta mają styczność na co dzień. Prawidłowy odchów cieląt oddziałuje na rozwój poszczególnych narządów, które później będą miały decydujący wpływ na wartość użytkową młodzieży, przeznaczonej do odnowienia stada krów. Błędy popełniane w odchowie cieląt zwiększają liczbę ich upadków, narażając hodowcę na straty. Wszelkie błędy na tym etapie mogą mieć negatywny wpływ na rentowność produkcji. Dlatego należy wybrać system odchowu, który ma szansę poprawić stan zdrowotny bydła i tym samym pozytywnie wpłynąć na zysk ekonomiczny z prowadzonej hodowli.

Zaloguj się, aby zobaczyć.