Czynniki decydujące o skutecznej inseminacji

Karol Kotowski; Kępno

 

 

Publikacje ostatnich kilkudziesięciu lat wskazują, że nastąpił regres płodności lrów mlecznych. Dla przykładu w Holandii odsetek skuteczności przy pierwszym zabiegu unasieniania obniżył się o 10%. W USA w ciągu 20 lat okres międzywycieleniowy wydłużył się z 13,3 do 14,5 miesięcy. Obecnie istnieje także potrzeba więcej niż 3 zabiegów do skutecznego zapłodnienia w porównaniu do 1,75 które notowano 20 lat temu. Dane źródłowe wskazują, że na świecie tylko 20% krów zostaje zacielonych po pierwszym zabiegu unasieniania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.