XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach

Jerzy Żółkowski; Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

 

Zawsze jestem sercem w moich rodzinnych stronach. To w Siedlcach, w latach 80. ubiegłego wieku powstał jeden z pierwszych regionalnych związków hodowców bydła. Jego pierwszym prezesem był Julian Raczyński z Wojnowa. Również także dzięki mojej osobie, związek ten powstał, dlatego przyznano mi honorowe członkostwo (Leg. Nr 2; Leg. Nr 4 otrzymała prof. Krystyna Piotrowska). Z sentymentu zawsze staram się bywać na wystawach w Siedlcach. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.