Zagrożenie zdrowia bydła w XXI wieku. Choroby zakaźne i pasożytnicze - cz. 1

Zdzisław Gliński; Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku, globalizacja handlu, a także migracje ludzi i zwierząt, wpływają na stan zdrowia zwierząt oraz na występowanie i rozmieszczenie znanych i groźnych, a także na pojawienie się nowych chorób. Zmiany ekosystemów oraz możliwość szybkiego przeniesienia zarazka w dowolne miejsce na ziemi dzięki środkom transportu, zwiększają ryzyko wystąpienia i szerzenia się chorób. Następstwem zmian klimatycznych jest przesuwanie się granic występowania biologicznych wektorów zarazków. Szerzeniu się nowych chorób sprzyja też zjawisko migracji drobnoustrojów wraz z ich naturalnymi żywicielami na nowe tereny (patogen pollution) i ich ukierunkowanie na nowych żywicieli (animal or anthropogenic movement).

Zaloguj się, aby zobaczyć.