Kiszonki z roślin alternatywnych do kukurydzy

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Aktualnie kiszonka z kukurydzy zajmuje pierwszą, niekwestionowaną pozycję wśród roślin pastewnych, przeznaczonych do żywienia bydła, zwłaszcza krów wysoko wydajnych. Jednakże długotrwałe i intensywne okresy suszy, które coraz częściej występują w Polsce podczas kwitnienia i pylenia kukurydzy, wpływają niekorzystnie zarówno na wysokość uzyskiwanego plonu oraz na jego wartość pokarmową. Istnieje zatem uzasadnienie poszukiwania rozwiązań alternatywnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.