Dostęp do stołu paszowego - ważnym elementem dobrostanu żywieniowego

Michał Boćkowski

 

Właściwe funkcjonowanie systemu utrzymania bydła mlecznego jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wśród których szczególne miejsce zajmuje … komfort pobierania paszy. Komfort dotyczy nie tylko pobierania pasz treściwych, ale i objętościowych lub kompletnych dawek TMR. Dlatego nie bez przyczyny na przestrzeni lat rozwinięto szereg konstrukcji drabin paszowych spełniających istotne funkcje w technicznym uzbrojeniu obory. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.