Ekologia w produkcji mleka

Ewa Januś*, Piotr Stanek*, Paweł Żółkiewski**
* Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
** Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Rolnictwo ekologiczne stanowi najbardziej przyjazną środowisku produkcję rolniczą, gdyż w tym systemie gospodarstwo funkcjonuje jako organizm z zamkniętym obiegiem materii i składników pokarmowych. Wzrost zainteresowania jakością produktów żywnościowych, zdrowym trybem życia, dobrostanem zwierząt oraz stanem środowiska naturalnego sprawia, że popyt na produkty ekologiczne zwiększa się. Według FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) wartość globalnej sprzedaży produktów ekologicznych w 2016 r. wyniosła blisko 90 mld USD, a gospodarstwa ekologiczne zajmowały niemal 58 mln hektarów, czyli 1,2% ogółu użytków rolnych na świecie (dla porównania w 2011 r. było to „zaledwie” 11 mln ha), angażując około 2,7 mln producentów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.