Czynniki wpływające na łatwość wycieleń

Agnieszka Wilczek – Jagiełło

 

Poród jest zjawiskiem fizjologicznym. Zdarza się jednak, że jego przebieg odbiega od schematu i się komplikuje. Rezultatem skomplikowanego lub też powikłanego porodu mogą być upadki cieląt lub nawet rodzącej samicy. O dochodach w przypadku hodowli bydła możemy mówić tylko wtedy, gdy corocznie otrzymujemy cielę od krowy. Z tego względu należy skoncentrować swoje działania i tak zarządzać stadem, aby ograniczać ilość problematycznych porodów w stadzie. Podjęty trud nie sprawi, że zupełnie wyeliminujemy problem trudnych porodów, ich ilość jednak zostanie znacznie zredukowana.

Zaloguj się, aby zobaczyć.