Żywienie pastwiskowe krów a zawartość bioaktywnych składników w mleku

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk

 

W większości krajów Europy, w tym w Polsce, po okresie znacznego ograniczenia lub wręcz zaniechania wypasu, związanego ze znacznym wzrostem wydajności mlecznej oraz stosowania w żywieniu krów dawek TMR, obserwuje się obecnie wzrost zainteresowania pastwiskowym żywieniem krów. Wynika to także z dużego zainteresowania prozdrowotną funkcją żywności, co skutkuje wprowadzaniem na rynek tzw. żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która poza składnikami odżywczymi posiada również składniki bioaktywne. Poprzez odpowiednie żywienie krów możliwa jest modyfikacja składu chemicznego mleka, można również wpływać na jego smak, zapach oraz przydatność do przetwórstwa. W okresie wegetacji wartość odżywcza runi pastwiskowej ulega zmianom, które mają wpływ na jakość pozyskiwanego mleka. Pastwiskowe żywienie krów wpływa również na zmniejszenie kosztów produkcji mleka oraz sprzyja zwiększeniu konkurencyjności produktów mleczarskich na rynku ze względu na właściwości prozdrowotne. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.