Analiza jakości kiszonek podstawą bilansowania dawki pokarmowej dla krów

Martyna Wilk; UP Wrocław

 

Intensywny system użytkowania krów umożliwia hodowcom i producentom mleka osiąganie wysokiej wydajności, co sprzyja zwiększaniu opłacalności produkcji. Wynika to m.in. z faktu, że każdy kg uzyskanego mleka w przypadku wyższych efektów produkcyjnych krów jest relatywnie mniej obciążony nakładami wynikającymi z zużycia paszy na pokrycie potrzeb bytowych krów i kosztów stałych. Wzrost wydajności mlecznej krów powoduje konieczność stosowania wysokiej jakości pasz w dawce pokarmowej oraz precyzyjnego żywienia stada. Chemiczna ocena jakości kiszonek oraz określenie ich wartości pokarmowej na podstawie aktualnych wyników analiz, stanowi nieodzowny warunek racjonalnego bilansowania dawki pokarmowej. Krowy o wysokiej wydajności mlecznej są bardziej narażone na niedoborowe żywienie, które uniemożliwia pokrycie potrzeb pokarmowych. Stanowi to przyczynę obniżenia nie tylko wydajności mlecznej oraz występowania zaburzeń w rozrodzie i chorób metabolicznych ale także prowadzi do skrócenia okresu użytkowania krów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.