Jak wspomagać zakiszanie inokulantami bakteryjnymi?

Roman Poznański

 

Skuteczność inokulantów bakteryjnych zależy, przede wszystkim, od dwóch czynników. Pierwszy z nich to liczba bakterii (j.t.k.), jaka w momencie rozpoczęcia zakiszania przypada na jednostkę masy zakiszanego materiału. Drugi czynnik, to stopień aktywności bakterii – ile z nich przeżyje w trudnych warunkach startu fermentacji i w jakim tempie zaczną się one rozmnażać.

Zaloguj się, aby zobaczyć.