Rozród a efektywność chowu bydła mięsnego

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Dla zapewnienia wymaganej efektywności chowu bydła w stadach ras mięsnych niezmiernie ważne jest przestrzeganie poszczególnych faz cyklu produkcyjnego wyznaczanego terminem kryć, porodów i odsadzania cieląt od krów matek po zakończonym sezonie pastwiskowym. Z wielu doświadczeń i obserwacji praktycznych wynika, że zachowanie optymalnego czasu trwania tych faz cyklu produkcyjnego sprzyja lepszej organizacji pracy, właściwszemu nadzorowi nad zwierzętami oraz lepszym wskaźnikom rozrodu krów i jałówek w stadach bydła mięsnego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.