Zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy

Agata Karpowicz; Zakład Hodowli Bydła IZ PIB w Balicach

 

Kukurydza, ze względu na wysoką wartość pokarmową, plon z hektara wyższy od plonu innych zbóż, łatwość uprawy oraz dość dobrą tolerancję dla gleb słabszych, jest cennym energetycznym komponentem paszowym w żywieniu drobiu, trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i opasowego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.