Podstawowe czynniki wpływające na jakość kiszonek z kukurydzy

Martyna Wilk

 

Główną paszą objętościową stosowaną w żywieniu bydła w Polsce jest kiszonka z kukurydzy. Podstawą jej racjonalnego wykorzystania w żywieniu zwierząt przeżuwających jest wysoka koncentracja energii decydująca o efektach produkcyjnych m.in. wydajności mlecznej. Jakość kiszonki z kukurydzy oraz jej wartość pokarmowa warunkowana jest przede wszystkim przez fazę dojrzałości roślin i związaną z tym zawartość suchej masy w roślinach.

Zaloguj się, aby zobaczyć.