Cechy użytkowości mlecznej krów

Magdalena Jakiel; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

W naszym kraju ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego prowadzi Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W 2018 roku oceną objętych było 813 901 krów utrzymywanych w 20 896 oborach. Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego w zakresie cech produkcyjnych obejmuje: ocenę użytkowości mlecznej, ocenę użytkowości rozpłodowej, ocenę typu i budowy oraz ocenę cech funkcjonalnych. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.