Dobrostan krów wysokoprodukcyjnych

Michał Boćkowski

 

Poziom dobrostanu krów mlecznych zależy między innymi od ilości stanowisk do leżenia oraz ich wielkości. Wzrost wydajności krów mlecznych jest skorelowany ze wzrostem masy ciała i wiąże się z powiększeniem gabarytów krów. Obecnie zaleca się, aby szerokość stanowisk dla krów wysokowydajnych i szerokogabarytowych wynosiła ok. 120-135 cm, a długość mierzona od tylnej krawędzi żłobu do tylnego progu ok. 175 cm. Wprowadzone zmiany mają na celu lepsze zabezpieczenie wymienia przed nadmiernym zanieczyszczeniem odchodami. Zbyt długie stanowisko wymaga jednak stosowania większej ilości ściółki oraz większego nakładu pracy przy ścieleniu i usuwaniu obornika. Powstaje zatem pytanie: jak zainwestować w dobre samopoczucie zwierząt?

Zaloguj się, aby zobaczyć.