Choroby przeżuwaczy wywołane przez Buynawirusy (cz.1)

Zdzisław Gliński; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

W XXI wieku u zwierząt domowych i u ludzi coraz częściej miejsce chorób bakteryjnych zajmują choroby wywołane przez wirusy. Niektóre z nich pojawiły się niedawno jak choroba Schmallenberga czy choroba Akabane, inne znane od dawna, zaczęły atakować zwierzęta i ludzi na terenach, na których uprzednio nie występowały. Do takich chorób należy Gorączka Doliny Rift u przeżuwaczy i człowieka, nowo odkryty w USA Heartland-like virus, na który choruje bydło, owce, kozy, a ze zwierząt dzikich jelenie i łosie, wirus choroby Doliny Cache chorobotwórczy dla owiec, jeleni, koni, zająców, wiewiórek i ludzie. Przyczyną tych chorób są wirusy z rodziny Buynaviridae, których jedną z charakterystycznych cech jest genom zbudowany z RNA, szerzenie się głównie za pośrednictwem owadów, najczęściej różnych gatunków komarów oraz fakt, że głównym rezerwuarem tych wirusów obok chorych zwierząt są drobne gryzonie przy czym duży odsetek tych wirusów jest równocześnie chorobotwórczy dla człowieka. Wirus Cache, Akabane, Schmallenberg cechuje tropizm do tkanek płodów i wywoływania zmian rozwojowych u bydła, owiec i kóz (Tab. 1).

Zaloguj się, aby zobaczyć.