Odchów cieląt przy mamkach

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Odchów cieląt w stadach krów matek ras mięsnych różni się od odchowu cieląt w stadach mlecznych. Cielęta w stadach mięsnych są bowiem utrzymywane od urodzenia do odsadzenia przy swoich matkach i w okresie odchowu wypijają całą ilość mleka wydzielanego przez krowę w okresie laktacji. O wynikach odchowu i wartości zdrowotnej cielęcia decyduje wartość odżywcza siary i mleka matki, higieniczne warunki utrzymania krów w czasie porodu oraz prawidłowe postępowanie z cielęciem po urodzeniu. W zależności od rasy utrzymywanych krów ras mięsnych, cielęta w okresie odchowu uzyskują następujące masy ciała: po urodzeniu 36-47 kg, w wieku 4 miesięcy 135-175 kg, a przy odsadzeniu w wieku 7 miesięcy 209-286 kg. Mleko krów ras mięsnych zawiera przeciętnie: 12,7% suchej masy, 4-4,5% tłuszczu, 3,2-3,8% białka i 4,7-5,2% laktozy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.