Ocena mięsna w rasach polska czerwona i simentalskiej

Anna Majewska; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki PIB, Balice

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka od 01.01.2017 roku wprowadziła ocenę wartości użytkowej bydła typu użytkowego mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa w stadach krów rasy polskiej czerwonej. Choć możliwość taka w rasie simentalskiej była możliwa od połowy lipca 2015 r. to jednak nie cieszyła się takim powodzeniem jak w rasie polskiej czerwonej. Obecnie, od stycznia bieżącego roku, taką metodą oceny mogą być również objęte stada krów rasy białogrzbietej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.