Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2019

Cechy użytkowości mlecznej krów

Magdalena Jakiel; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

W naszym kraju ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego prowadzi Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W 2018 roku oceną objętych było 813 901 krów utrzymywanych w 20 896 oborach. Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego w zakresie cech produkcyjnych obejmuje: ocenę użytkowości mlecznej, ocenę użytkowości rozpłodowej, ocenę typu i budowy oraz ocenę cech funkcjonalnych. 

Podstawowe czynniki wpływające na jakość kiszonek z kukurydzy

Martyna Wilk

 

Główną paszą objętościową stosowaną w żywieniu bydła w Polsce jest kiszonka z kukurydzy. Podstawą jej racjonalnego wykorzystania w żywieniu zwierząt przeżuwających jest wysoka koncentracja energii decydująca o efektach produkcyjnych m.in. wydajności mlecznej. Jakość kiszonki z kukurydzy oraz jej wartość pokarmowa warunkowana jest przede wszystkim przez fazę dojrzałości roślin i związaną z tym zawartość suchej masy w roślinach.

Zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy

Agata Karpowicz; Zakład Hodowli Bydła IZ PIB w Balicach

 

Kukurydza, ze względu na wysoką wartość pokarmową, plon z hektara wyższy od plonu innych zbóż, łatwość uprawy oraz dość dobrą tolerancję dla gleb słabszych, jest cennym energetycznym komponentem paszowym w żywieniu drobiu, trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i opasowego.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.