Jakość a wartość pokarmowa kiszonki

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Uzyskanie kiszonki, charakteryzującej się dobrymi parametrami jakości i wysoką wartością pokarmową, jest przedsięwzięciem stosunkowo trudnym, ponieważ jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych spośród nich należą: gatunek i odmiana rośliny, zabiegi agrotechniczne, warunki atmosferyczne w okresie wegetacji, faza rozwoju roślin w momencie sprzętu na kiszonkę, zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu, stopień rozdrobnienia, rodzaj stosowanych dodatków, rodzaj zbiorników oraz czas i sposób ich napełniania a także sposób wybierania kiszonki do skarmiania. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.