Żywienie jałówek ras mlecznych w różnych okresach wychowu

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Racjonalny wychów jałówek ras mlecznych powinien umożliwić wprowadzenie ich do stada krów przy jak najniższych kosztach i równoczesnym zapewnieniu warunków środowiskowych, pozwalających w pełni wykorzystać odziedziczone zdolności do produkcji mleka. Wymaga to zastosowania w praktyce rolniczej systemów żywienia pokrywających w pełni energetyczne i białkowe potrzeby w różnych okresach wychowu. Jednym z efektywnych sposobów obniżenia kosztów żywienia i utrzymania jałówek jest wczesne krycie (inseminacja) i przez to skrócenie okresu wychowu do pierwszego wycielenia. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.