Zaopatrzenie gospodarstwa w siano. Jak to robią w Agassiz?

Marek Gaworski; SGGW w Warszawie

 

W każdym gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne trzeba zadbać o dostęp do określonych grup pasz. W strategii tworzenia zapasów siana można wskazać różne podejście, zarówno technologiczne jak i wynikające ze sposobu skarmiania paszy. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.